Ikony

Pośród niezliczonych darów,którymi Bóg obdarzył hojnie naszą wspólnotę, Pan pobłogosławił nasze trzy siostry darem pisania ikon. Widzimy to jako przejaw Jego szczodrości do człowieka i do tej garstki sióstr, które żyjąc charyzmatem Franciszka i Klary, próbują iść śladami Jezusa, szukając jego oblicza i pragnąc z całego serca, żeby wielu innych ludzi też mogło  się z Nim spotkać, również poprzez ikonę.

Poprzez nasze kontemplacyjne odejście od świata i modlitwę wstawienniczą, jako te, które podtrzymują upadające członki Mistycznego Ciała Chrystusa –Kościoła (jak to mówiła nasza siostra i matka Klara z Asyżu), pragniemy współpracować z Ojcem w dziele zbawienia ludzkości. Sądzimy, że przez sztukę ikonografii wnosimy także pewną cząstkę tej wyzwalającej radości, wynikającej z życia w Jego obecności, kontemplując  Jego oblicze i modląc się za tych, którzy wejdą w kontakt z Jego wizerunkiem, aby przekształcili się w Jego obraz: mężczyzn i kobiety, oddanych z miłości Bogu i ludziom.

Ikony można kupić już gotowe albo zamówić

Cena zależy od wielkości ikony

Archanioł Michał
Oblubieniec
Oblubieniec
Pantokrator
Madonna czułości
Dziewcia Maryja
Chrystus
Sw. Franciszek

Sw. Klara
Matka Boska Znaku
MB Nieustającej Pomocy
Emmanuel

To, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce –  bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione –
oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem.

- 1J 1,1-3 -

Więcej informacji w klasztorze.