Ikony

Pośród niezliczonych darów,którymi Bóg obdarzył hojnie naszą wspólnotę, Pan pobłogosławił nasze trzy siostry darem pisania ikon. Widzimy to jako przejaw Jego szczodrości do człowieka i do tej garstki sióstr, które żyjąc charyzmatem Franciszka i Klary, próbują iść śladami Jezusa, szukając jego oblicza i pragnąc z całego serca, żeby wielu innych ludzi też mogło  się z Nim spotkać, również poprzez ikonę.

Poprzez nasze kontemplacyjne odejście od świata i modlitwę wstawienniczą, jako te, które podtrzymują upadające członki Mistycznego Ciała Chrystusa –Kościoła (jak to mówiła nasza siostra i matka Klara z Asyżu), pragniemy współpracować z Ojcem w dziele zbawienia ludzkości. Sądzimy, że przez sztukę ikonografii wnosimy także pewną cząstkę tej wyzwalającej radości, wynikającej z życia w Jego obecności, kontemplując  Jego oblicze i modląc się za tych, którzy wejdą w kontakt z Jego wizerunkiem, aby przekształcili się w Jego obraz: mężczyzn i kobiety, oddanych z miłości Bogu i ludziom.

Ikony można kupić już gotowe albo zamówić

Cena zależy od wielkosci ikony (150 – 400 €)

Archanioł Michał
Oblubieniec
Oblubieniec
Pantokrator
Madonna czułości
Dziewcia Maryja
Chrystus
Sw. Franciszek

Sw. Klara
Matka Boska Znaku
MB Nieustającej Pomocy
Emmanuel

To, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce –  bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione –
oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem.

- 1J 1,1-3 -

Więcej informacji w klasztorze.