Świadectwa

Syn Boży stał się dla nas Drogą.

Testament sw. Klary