Odkąd rozpoczęłyśmy przygotowania do przyjęcia pielgrzymów jadących albo wracających ze ŚDM w Lizbonie, miałyśmy w sercu pragnienie celebracji Eucharystii w intencji wszytkich osób, które współpracowały z nami, tak osobiście jak i na poziomie różnych instytucji. Byłyśmy zaskoczone hojnością i dyspozycyjnością tak wielu ludzi. Dziękujemy Bogu za to, że Wasza otwartość uczyniła możliwym przyjęcie pielgrzymów i przygotowanie im małej Betanii w Badajoz. Eucharystia odbędzie się 30 września o godz. 19:00.

Modlimy się za Was i za Wasze intencje!