“Bóg jest zdolnością odnowienia rzeczywistości” (José Luis Elorza)

Mimo cierpienia, którego doświadczamy na świecie, jest miejsce na nadzieję. Bóg niczego nam nie wyjaśnia, ale może dać sens wszystkiemu!