Franciszek i Klara z Asyżu krzyczą zadziwieni: „Pan dał mi braci i siostry!”. Dar, ponieważ byli potwierdzeniem Bożego błogosławieństwa i zadanie, ponieważ zostali im dani, aby ich nauczyć żyć zwróconych ku Bogu, tak jak ich natchnął sam Pan, aby podążali śladami Jego Syna Jezusa Chrystusa.

Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu, podobnie jak ich, również nas błogosławi darem siostry, która idzie naprzód, zdecydowanie odpowiadając na wezwanie do bycia zwierciadłem Jezusa Chrystusa w tym pokoleniu i historycznym momencie w naszej wspólnocie klarysek.

Nasza siostra Renata złoży profesję czasową 26 sierpnia (dzień, w którym Kościół polski świętuje Matkę Boską Częstochowską) o godz. 12:00. Eucharystii będzie przewodniczył brat franciszkanim Manuel Buiza. Waszej modlitwie powierzamy kolejny etap zakonny Renaty, aby wiernie trwała w otrzymanym powołaniu i powierzonej jej posłudze kościelnej.

Aby zobaczyć Eucharystię na żywo wejdź na ten link.